RUPLFRENDE
Strona główna / Firma / Polityka prywatości

Polityka prywatości


Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Grupa 3 Druk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków, dalej Grupa 3 Druk sp. z o o Sp.k. z którym można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@plastcard.pl, pisemnie pod adresem: jest Grupa 3 Druk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków, telefonicznie:  +48 12 626 05 80.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: biuro@plastcard.pl, lub pisemnie na adres: Grupa 3 Druk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków z dopiskiem OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Grupa 3 Druk sp. z o o Sp.k. przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. realizacji obowiązków Grupa 3 Druk sp. z o o Sp.k. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 3. marketingu i promocji produktów i usług Grupa 3 Druk sp. z o o Sp.k. (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupa 3 Druk sp. z o o Sp.k. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat.

W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Grupa 3 Druk sp. z o o Sp.k. następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Grupa 3 Druk sp. z o o Sp.k. tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Grupa 3 Druk sp. z o o Sp.k.

Grupa 3 Druk sp. z o o Sp.k. informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in.
  o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
 2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku W Grupa 3 Druk sp. z o o Sp.k. nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza, iż ma Pani/Pan prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez W Grupa 3 Druk sp. z o o Sp.k. bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy mam charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i może być wycofane w każdej chwili.

Grupa 3 Druk

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapamiętywania preferencji i ustawień oraz zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie określić sposób wykorzystywania plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci Twojego urządzenia. Zmiana ustawień plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu